Clubmundus. Termes Legals

Les presents Condicions Legals regulen l'ús d'aquest lloc web que SAILONE MUNDUS, S.L. posa a la disposició dels usuaris d'Internet. Tot usuari que accedeixi a aquest lloc web accepta sotmetre's als termes legals presents en accedir al lloc web.

1. Titular del lloc web

Aquest lloc web és propietat de SAILONE MUNDUS, SL, amb domicili social a Barcelona, Av. Diagonal 453 bis, Entlo., 08036, i amb CIF B-66408030, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona al Tom 44.541, Foli 61, Full B-459.258.

2.Ús

L'ús del lloc web és gratuït, llevat del cost de connexió a través de la xarxa de telecomunicacions per part del vostre proveïdor de serveis d'Internet. La navegació pel lloc web dóna accés a tots els continguts i serveis disponibles. Per tant, tota persona que accedeixi al lloc web accepta regir-se pels termes legals vigents en el moment de accedir al lloc web.

Els usuaris són conscients i accepten voluntàriament que utilitzen el lloc web en tot cas sota la seva única i exclusiva responsabilitat.

L'Usuari també se sotmet, cada vegada que utilitza un contingut o servei, a les corresponents Condicions Particulars aplicables, si n'hi hagués. Per tant, l'usuari ha de llegir atentament aquests Termes Legals cada vegada que es proposi utilitzar el Lloc Web i, si escau, les corresponents Condicions Particulars cada vegada que es proposi utilitzar continguts o serveis especials del Lloc Web.

En qualsevol cas, SAILONE MUNDUS, SL es reserva el dret a modificar, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació i configuració del Lloc Web, així com els seus Termes Legals.

Els continguts del lloc web no constitueixen, en cap cas, un servei dassessorament jurídic.

3. Drets de propietat intel·lectual i industrial

Els drets de propietat intel·lectual de les obres contingudes a clubmundus.com pertanyen en exclusiva a SAILONE MUNDUS, SL Es prohibeix terminantment als usuaris la seva reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, publicació, extracció , reutilització, reenviament o l'explotació de qualsevol naturalesa, per qualsevol mitjà o procediment, de qualsevol element del lloc web, excepte en els casos legalment permesos o autoritzats pel titular dels drets corresponents.

L'usuari haurà de respectar en tot moment tots els drets de propietat intel·lectual i industrial existents al lloc web, tant de SAILONE MUNDUS, S.L. com de tercers.

4. Hiperenllaços i llocs vinculats.

El Lloc Web proporciona enllaços que permeten a l'Usuari accedir a llocs o portals d'Internet que són propietat o gestionats per tercers (“Outbound Links”).

SAILONE MUNDUS, SL no ofereix ni comercialitza, ni per si ni per mitjà de tercers, la informació, continguts i serveis disponibles a través dels Outbound Links, i no aprova, supervisa o controla a manera alguna manera els continguts, serveis i materials de qualsevol classe disponibles a través dels esmentats enllaços. L'Usuari assumeix en exclusiva qualsevol responsabilitat derivada de la seva navegació.

5. Protecció de dades personals

Responsable del tractament: SAILONE MUNDUS, S.L.

Com fem servir les vostres Dades personals: Proporcionar i millorar els nostres productes i serveis, publicitar i comercialitzar per a vostè, i operar el nostre negoci.

Els teus drets com a usuari: Accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, objecte i portabilitat. Per exercir els vostres drets, poseu-vos en contacte amb hello@clubmundus.com

Per a més informació sobre el tractament de les vostres dades personals al lloc web, consulteu la Política de Privadesa.

6. Legislació

Les presents Condicions Legals es regeixen per la legislació nacional espanyola.